Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

Do końca marca br. trwają zapisy do oddziałów przedszkolnych i naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy!!!

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych  jest pełna akceptacja przez rodziców katolickiego charakteru szkoły z jej dydaktyczno-wychowawczym planem.

 1. O przyjęciu ucznia do szkoły i oddziałów przedszkolnych  decyduje:
  • złożenie wymaganych dokumentów do końca marca i wpłata wpisowego
   w wysokości 400 zł do końca kwietnia (w przypadku oddziałów przedszkolnych wpisowe wynosi 200 zł, absolwent oddziału zerowego, gdy przechodzi
   do pierwszej klasy, dopłaca 200zł).
  • pozytywna opinia księdza proboszcza z macierzystej parafii.
  • pełna akceptacja rodziców/ opiekunów katolickiego charakteru naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.
  • kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych uczniów
   oraz absolwenci oddziału zerowego naszej szkoły).
 2. Wymagane dokumenty:
  • podanie wraz z dwoma zdjęciami dziecka,
  • opinia księdza proboszcza o rodzinie,
  • deklaracja zgody rodziców,
  • metryka chrztu świętego dziecka,
  • świadectwo z poprzedniej szkoły (do starszych klas).
 3. Zapisy kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej przyjmujemy cały rok.
 4. W styczniu i marcu są organizowane w szkole tak zwane drzwi otwarte, podczas których rodzice i dzieci zapoznają się z ofertą edukacyjną szkoły.
 5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły następuje do połowy kwietnia.
 6. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziałów przedszkolnych
  i klasy pierwszej, są umieszczane na liście rezerwowych.
 7. Miesięczna opłata za naukę w szkole zł dla uczniów klas I-VI wynosi  400
  oraz 70 zł dla uczniów oddziałów przedszkolnych. Wpłat dokonuje się na konto szkoły do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiące wakacyjne (lipiec
  i sierpień) opłata wynosi 200 zł za każdy miesiąc (oddziały przedszkolne nie płacą
  za wakacje).

Nabór uzupełniający

 1. Nabór uzupełniający dotyczy uczniów od drugiej do ósmej klasy.
 2. W przypadku wolnego miejsca w wyżej wymienionych klasach warunkiem przyjęcia ucznia jest dostarczenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz stosownych dokumentów rekrutacyjnych.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor
i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

rekrutacja.docx
Dokument Microsoft Word [16.8 KB]
karta zgłoszeniowa.docx
Dokument Microsoft Word [12.5 KB]
podanie do szkoly.docx
Dokument Microsoft Word [15.1 KB]
oswiadcz. o wizerunku.docx
Dokument Microsoft Word [11.3 KB]
Oświadczenie2.doc
Dokument Microsoft Word [12.0 KB]