Rekrutacja

Zapraszamy do naszej szkoły i oddziałów przedszkolnych!!!

Informujemy, że cały czas trwają zapisy do oddziałów przedszkolnych i Katolickiej Szkoły Podstawowej.
W każdej chwili można pobrać dokumenty ze strony internetowej i złożyć meilowo w Sekretariacie szkoły (sekretariat@kspinowroclaw.pl). Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą szkoły.

Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły?
Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

TRWAJĄ ZAPISY DO NASZEJ SZKOŁY I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Trwają zapisy do naszej szkoły i oddziałów przedszkolnych.Zapraszamy!

Opublikowany przez Katolicka Szkoła Podstawowa im bł ks Wł Demskiego w Inowrocławiu Czwartek, 8 lutego 2018

 

 

Dokumenty do pobrania – przedszkole:

podanie do przedszkola

nr konta

Oświadczenie – statut

Dokumenty do pobrania – szkoła:

podanie do szkoły

Oświadczenie – statut

nr konta

Zasady rekrutacji

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pełna akceptacja przez rodziców katolickiego charakteru szkoły z jej dydaktyczno-wychowawczym planem.

 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje:
  • kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych uczniów oraz absolwenci oddziału zerowego naszej szkoły).
  • pełna akceptacja rodziców/ opiekunów katolickiego charakteru naszej szkoły.
  • pozytywna opinia księdza proboszcza z macierzystej parafii.
  • złożenie wymaganych dokumentów i wpłata wpisowego w wysokości 500 zł (w przypadku oddziału przedszkolnego wpisowe wynosi 250 zł., absolwent oddziału przedszkolnego, gdy przechodzi do pierwszej klasy, dopłaca 250zł.).
 2. Wymagane dokumenty:
  • podanie wraz z dwoma zdjęciami dziecka (dot. kl. I – VIII),
  • opinia księdza proboszcza o rodzinie,
  • deklaracja zgody rodziców,
  • metryka chrztu świętego dziecka (dot. kl. I- III),
  • świadectwo z poprzedniej szkoły (do starszych klas).
 3. Zapisy kandydatów do oddziału zerowego i klasy pierwszej przyjmujemy cały rok.
 4. W szkole organizowane są drzwi otwarte, podczas których rodzice i dzieci zapoznają się z ofertą edukacyjną szkoły.
 5. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału przedszkolnego i zerowego i klasy pierwszej, są umieszczane na liście rezerwowych.
 6. Miesięczna opłata za naukę w szkole wynosi 500 zł. dla uczniów klas I-VIII i 150 zł. dla uczniów oddziału przedszkolnego i zerowego. Wpłaty za czesne dokonuje się na konto lub w sekretariacie szkoły do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Czesne dla Uczniów klas I-VIII (również absolwenci szkoły, którzy kończą naukę w czerwcu) w okresie wakacyjnym​ (za miesiące lipiec i sierpień) wynosi 50% czesnego miesięcznego – za każdy miesią Uczniowie oddziału przedszkolnego nie ponoszą opłat za miesiące lipiec, za miesiąc sierpień tylko w przypadku uczęszczania.

Nabór uzupełniający

 1. Nabór uzupełniający dotyczy uczniów od drugiej do ósmej klasy.
 2. W przypadku wolnego miejsca w wyżej wymienionych klasach warunkiem przyjęcia ucznia jest dostarczenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz stosownych dokumentów rekrutacyjnych.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor i nie przysługuje od niej prawo odwołania.