Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

Dzień Anioła Stróża i Gala Laureatów

3 października 2016 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu obchodzony był Dzień Anioła Stróża. Tego dnia wszyscy uczniowie, ubrani w białe stroje, wspólnie świętowali ten szczególny dzień, w którym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom Archidiecezjalnego Konkursu
Plastycznego pt.  „Co anioły robią w niebie?”, organizowanego przez Szkołę Katolicką
w Inowrocławiu.

Spośród 242 nadesłanych prac jury w składzie: Pani Małgorzata Nijak-Kucharska (artysta plastyk) oraz Pan Ryszard Modrzejewski (artysta plastyk) nagrodziło 29 prac. Galę uświetniły występy artystyczne uczniów. Klasa trzecia zaprezentowała zgromadzonym gościom, wśród których była Pani dr Teresa Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i zarazem przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawienie „Anioły są wśród nas”, a dzieci z oddziału zerowego wykonały taniec aniołów. Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, upominki i słowa uznania od Dyrektora Szkoły – ks. Jana Maćkowiaka.

Zaszczytne miejsca zajęli:

- w kategorii oddziałów zerowych i przedszkoli:

I miejsce Oliwia Kubsik z Przedszkola w Orchowie;

II miejsce Zofia Nowicka z oddziału zerowego Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Inowrocławiu;

III miejsce Julia Grzęda z Przedszkola Samorządowego w Orłowie;

Nagrodę specjalną otrzymała Gabriela Jagielska z Przedszkola Kujawskie Dzieci
w Inowrocławiu.

- w kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęli:

Nikodem Burzak i Wojciech Stawowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Inowrocławiu oraz Jakub Bonkowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie;

Miejsce drugie:

Joanna Sarnecka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu, Zuzanna Bassa ze Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie oraz Martyna Wieloszyńska ze Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu.

Miejsce trzecie:

Amelia Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Maksymilian Marciniak z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu oraz Miłosz Bergmann ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

- w kategorii klas IV-VI miejsce pierwsze zajęli:

Nadia Fiebich ze Szkoły Podstawowej w Karniszewie, Kornelia Różak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Michał Mętel ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.

Miejsce drugie:

Katarzyna Kuchta z Zespołu Szkół w Wapnie, Wiktoria Paprocka z Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, Jagoda Kamelska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

Miejsce trzecie:

Zofia Górna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, Nadia Rudzka z Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu oraz Julia Grządziela ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Mogilnie.

Uroczysta Inauguracja

2 października 2016 roku o godzinie 16 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Katolickich w Inowrocławiu. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Abp Wojciech Polak, Prymas Polski przy asyście ks. dyrektora Jana Maćkowiaka oraz ks. Pawła Kowalskiego, proboszcza parafii Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu.

Oprócz rodziców, uczniów i grona pedagogicznego, na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Rady Miasta, Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, ks. Dariusz Żochowski – były Dyrektor Gimnazjum Katolickiego oraz Pani Magdalena Szczupak-Woźniczka, Prokurent firmy Viando.

W kazaniu wygłoszonym przez Prymasa Polski, Wojciecha Polaka, kierowanym przede wszystkim do zgromadzonych uczniów, biskup podkreślił, jak ważne miejsce w życiu młodego człowieka stanowi pragnienie ciągłego pogłębiania wiary. Wszak w życiu każdego ucznia, a także dorosłego człowieka, zdarzają się trudne chwile, z którymi próbujemy radzić sobie samodzielnie.
W takich sytuacjach potrzebna jest wiara w obecność Bożego Syna, który codziennie obdarowuje nas najcenniejszym darem Ducha Świętego, czyli darem umiejętności. Prymas podkreślił, iż
w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, musimy spoglądać także na drugiego człowieka: kolegę, koleżankę. Patrząc na słabości najbliższych osób, musimy wyzbyć się postawy rywalizacji na rzecz pomocy, współpracy i przebaczenia.

                                   „Uczy nas szkoła odpowiedzialności za siebie i za drugich”.

Prymas dał nam także do zrozumienia, że szkoła jest miejscem, w którym powinniśmy okazywać sobie miłosierdzie.

W drugiej części szkolnej uroczystości miało miejsce podsumowanie projektu „Kupując produkt Viando, wspierasz edukację swoich dzieci”, realizowanego przy współudziale firmy Viando. Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2016 roku i trwała do 30 września 2016 roku. W czasie jej trwania udało się pozyskać środki finansowe, które zostaną przeznaczone na wsparcie stypendialne oraz zakup pomocy naukowych na rzecz naszej szkoły. Czek na zebraną kwotę 9 503,54 zł został uroczyście przekazany przez Panią Magdalenę Szczupak-Woźniczkę na ręce księdza dyrektora Jana Maćkowiaka.

Uroczystość zakończona została przedstawieniem pt. „Anioły są wśród nas”, w wykonaniu uczniów klasy trzeciej Katolickiej Szkoły Podstawowej.(Katarzyna Jędrzejewska)

 

Z ekologią za pan brat

 

Uczniowie klas II a i II b 20 września wzięli udział w projekcie „EKOhype - głośno o ekologii!” zorganizowanym przez Fundację Ekspert Kujawy. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotyczącego Edukacji Ekologicznej, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w kształtowaniu postaw człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje. Dowiedzieli się jakie są różnorodne działania proekologiczne, a także w jaki sposób propagować wartości ekologiczne wśród rówieśników i osób starszych, by być wzorem i nauczycielem ekologii dla dorosłych.
Uczniów odwiedził również Miś EKOhype i rozdał dzieciom odznakę EKOhype.
Każda klasa otrzymała książkę poświęconą ekologii, a każde dziecko dostało broszurę dotyczącą postaw proekologicznych.

Zaczynamy...

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 :)
W czwartek 1 września o godzinie 9.00 gromadzimy się na Mszy św. w kościele św. Jadwigi Królowej.