Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

Kulinarna podróż przez tradycje kujawskie

W Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu odbędą się bezpłatne zajęcia kulinarne dla uczniów najmłodszych klas przeprowadzone w ramach projektu pt. „Kulinarna podróż przez tradycje kujawskie” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzieci będą miały okazję poznać regionalne tradycje kulinarne, nauczyć się przyrządzania zdrowych potraw i właściwego nakrywania stołu. Rodzice zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania. Podczas zajęć dzieci będą mogły wspólnie z rodzicami przygotowywać wartościowe posiłki.

 

Projekt jest realizowany przez Grupę Nieformalną utworzoną przez rodziców uczniów wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

 

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w ramach projektu pn. „Inicjuj z FIO”, którego operatorem jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

 

Projekt skierowany jest do 34 dzieci w wieku 6-7 lat , które uczą się w Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu i ich rodziców. Celem projektu jest kształtowanie prawidłowych wzorców zdrowego odżywiania wśród dzieci  poprzez udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjno-kulinarnych i promowanie kujawskich tradycji kulinarnych.

Konkurs Piosenki Patriotycznej dla Przedszkolaków

W sobotę tj. 27.02.2016 r. w naszej szkole  odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej dla Przedszkolaków. Wzięły w nim udział czterolatki, pięciolatki i sześciolatki z naszych inowrocławskich przedszkoli. Konkurs rozpoczął się wzniosłym i uroczystym odtańczeniem polonezem przez uczniów klasy I a z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Występy małych wykonawców oceniało jury w składzie: dr Aleksandra Brejza, Karina Milińska - Kopczyńska , Wojciech Piotrowski oraz żołnierze z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu: kpt. Sebastian Nowak oraz st. chor. Waldemar Łytkowski. Przedszkolaki prezentowały wysoki poziom. Jury zmierzyło się z trudnym zadaniem. Nagrodę główną przyznano Adrianowi Malinowskiemu z Niepublicznego Przedszkola "Piastuś" wykonującemu piosenkę pt. "Piechota" . Pozostałe dzieci otrzymały nagrody specjalne. W  murach inowrocławskiego „Katolika” rozbrzmiewały piękne pieśni patriotyczne, a wśród nich: "Piechota" , "Przybyli ułani pod okienko", "Legiony", "Polska-nasz dom", "Morze, nasze morze", "Ja kujawiak, ty kujawiak". Szczególnie melancholijnie zrobiło się ,kiedy pięcioletnia Weronika Głowacka z Przedszkola "Kujawskie Dzieci", z białą różą w dłoni, przepięknie zaśpiewała "Białe róże". Oliwia Wróblewska (Przedszkole "Muzyczna Kraina") ujęła jury sposobem interpretacji nowoczesnej piosenki "Polska - nasz dom", Joanna Sarnecka (Przedszkole nr 20 "Kujawskie Dzieci") - wspaniałym nawiązaniem stroju do tekstu piosenki "Morze, nasze morze" , Judyta Kaszak( Przedszkole nr 20 "Kujawskie Dzieci") - występująca w kujawskim stroju, zachwyciła jury sposobem wyrażenia lokalnego patriotyzmu w piosence "Ja kujawiak, ty kujawiak". Marcin Peternoga (Przedszkole Niepubliczne "Juniorek"), który wykonywał popularne "Legiony" swoją nagrodę specjalną otrzymał za  to, że potrafił poderwać do wspólnego śpiewu publiczność i zgromadzonych gości, a najmłodszy czteroletni uczestnik konkursu Marcel Dziedzic (Niepubliczne Przedszkole "U Natalki i Kubusia") w przepięknym stroju ułana ujął jury wspaniałą charakteryzacją oraz śmiałym i odważnym, pełnym wdzięku wykonaniem. Amelia Piotrowska (Przedszkole "Muzyczna Kraina), Hubert Tomaszewski (Niepubliczne Przedszkole "Smyk") za oryginalne wykonanie pieśni "Przybyli ułani pod okienko" oraz Miłosz Cymerman (Niepubliczne Przedszkole "Piastuś") wykonujący z wielkim zaangażowaniem "Legiony” również zostali wyróżnieni nagrodą specjalną.

Nagrody dla wszystkich dzieci zostały ufundowane przez organizatora konkursu tj. Katolicką Szkołę Podstawową oraz 2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu. W czasie  przerwy uczestnicy obejrzeli krótkie przedstawienie patriotyczne w wykonaniu uczniów klasy III, V i VI KSP (scenariusz Joanna Szypura), mówiące o tym, jak wyglądała droga Polaków do wolności. Małym wykonawcom dziękujemy za dostarczenie wszystkim widzom niezapomnianych wrażeń. Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok. Organizator konkursu tradycyjnie już składa podziękowanie panu  Robertowi Dąbrowskiemu za pomoc przy nagłośnieniu oraz pomoc w obsłudze technicznej konkursu.

Joanna Szypura

Szkoła z Klasą 2.0

W tym roku szkolnym po raz pierwszy bierzemy udział w bezpłatnej wersji Szkoły z Klasą 2.0 edycja 2015/2016. Zakończyliśmy właśnie działania przewidziane na pierwsze półrocze i podzieliliśmy się w czasie Apelu podsumowującego MOST 16.02.2016r. zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zaprosiliśmy na to wydarzenie pracowników szkoły, wszystkich uczniów KSP oraz uczniów współpracującego z nami Gimnazjum Katolickiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Głównym zadaniem  po przystąpieniu do programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 było stworzenie Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w naszej szkole. Oto nasz kodeks:

KSP Kodeks 2.0

Chcemy, aby w naszym „Katoliku” narzędzi TIK było bez liku,
dlatego nie spoczniemy i nasz Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 stosować będziemy!

 1. Uczymy się wykorzystując dostępny w szkole sprzęt TIK.
 2. Korzystamy ze sprzętu zgodnie z instrukcją oraz regulaminem pracowni komputerowej, zawsze pod nadzorem nauczyciela.
 3. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dbają o sprzęt TIK.
 4. Z Internetu korzystamy pod nadzorem nauczycieli.
 5. Weryfikujemy prawdziwość informacji pobranych z Internetu.
 6. Pamiętamy, że każda informacja ma swojego autora.
 7. My i nasi rodzice możemy się komunikować z nauczycielami drogą elektroniczną (za zgodą nauczycieli).
 8. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci:
 • nie udostępniamy haseł,
 • kulturalnie komunikujemy się z innymi,
 • wchodzimy tylko na zaufane strony, odpowiednie do naszego wieku,
 • nie podajemy naszych danych,
 • pobieramy tylko legalne oprogramowania,
 • jeśli coś nas niepokoi, informujemy nauczyciela lub opiekuna,
 • zabezpieczamy urządzenia programem antywirusowym

Zapraszamy również do obejrzenia kodeksu w wersji multimedialnej:

Reportaż z końcowych prac nad Kodeksem 2.0

Oprócz stworzenia Kodeksu, nauczyciele biorący udział w programie, realizowali ścieżki, czyli metody pracy, które wybrali w I semestrze.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zdjęć z realizacji niektórych z zadań:

Czas adwentu...

Adwent to czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka - Boże Narodzenie...
Czas Adwentu jest czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym czynimy jakieś postanowienia adwentowe, czasem który przybliża każdego z nas do Chrystusa...
16 grudnia (środa) uczniowie oddziału zerowego wraz z p. Adrianną Dzwoniarkiewicz i p. Magdaleną Kowal oraz skrzypkowie pod opieką p. Olgi Burzak i p. Andrzeja Kortasa odwiedzili z koncertem kolędowym pacjentów przewlekle chorych oddziału COL Centrum Medycznego Sir Med w Inowrocławiu. Spotkanie pacjentów z dziećmi i wspólny śpiew kolęd bardzo wzruszyły Seniorów, dla najmłodszych była cenną lekcją wychowawcza...
Dziękujemy Pani kierownik Marcie Czerwińskiej za możliwość zwiedzenia przez uczniów gabinetów lekarskich i Centrum Rehabilitacji oraz spotkania ze specjalistami.

Cecyliada 2015

„Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je nie tylko istotą

lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą”

E. Souriaull

 

19 listopada (czwartek) odbył się już czwarty coroczny szkolny koncert umiejętności muzycznych uczniów z okazji wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki.

Muzyka jest sztuką potrzebną ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających życie. Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja potrzebę ekspresji. Należy do najbardziej wyszukanych form artystycznych. Zaangażowanie muzyczne poprzez czynne uprawianie muzyki, rozwija cały szereg cech, które nie mogłyby się rozwijać za pośrednictwem innych form działalności.

O tym, że muzyka kształtuje emocjonalność i osobowość dziecka nie trzeba dziś nikogo przekonywać, ale należy podkreślić, że równie ważnym jak muzykowanie jest umiejętne jej słuchanie i rozumienie, które kształtuje się podczas uczestniczenia w koncertach.

Ze względu na dużą liczbę osób chętnych do zaprezentowania swojego talentu, szkolny koncert został podzielony na 2 części - występ dzieci  młodszych klas 0 ‑ III oraz uczniów klas IV - VI KSP i młodzieży gimnazjalnej. Społeczność szkolna wysłuchała śpiewu oraz dźwięków skrzypiec, keyboardu, wiolonczeli, fletu, saksofonu, gitar elektrycznych. Łącznie w obu koncertach, solowe bądź w duecie, umiejętności muzyczne zaprezentowało 31 uczniów! W I części koncertu wystąpiła także grupa 16 przedszkolaków, którzy bardzo chętnie prezentują swoje talenty wokalne podczas wszystkich uroczystości szkolnych :)

Listopadowy konkurs plastyczny pt. „Pomysł na instrument” cieszył się w tym roku dużym zainteresowaniem (16 prac od uczniów kl. 0-III i 2 instrumenty z klasy IV). Ze względu na pomysłowość, zaangażowanie i staranność wykonanych prac nagrodzono wszystkie osoby, które zbudowały instrument :)

Serdecznie GRATULUJEMY uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym oraz muzykom, życząc im dalszych sukcesów i cierpliwości w odkrywaniu tajników sztuki muzycznej!!! :)

                                                                                                                                                                    Olga Burzak

Święto Niepodległości

 

Dnia 11 listopada bieżącego roku minęła 97 rocznica odzyskania przez Polskę  niepodległości. O tym ważnym narodowym święcie nie zapomnieli uczniowie naszej szkoły, którzy 12.11.2015 r. wzięli udział w apelu niepodległościowym (scenariusz Joanna Szypura). Uczniowie klasy III, V, VI a oraz VI b przypomnieli wszystkim trudne losy  Polaków w czasie zaborów, ciężką walkę o niepodległość, tęsknotę za wolną ojczyzną oraz postać charyzmatycznego wodza, twórcy Legionów Polskich - Józefa Piłsudskiego. Oczywiście nie zabrakło wzruszających piosenek niepodległościowych: "Legionów", "Szarej Piechoty" i "Warszawianki". Wspomnienie tamtych ciężkich czasów uświadamiają nam, że w sercu każdego Polaka musi być miejsce na pamięć o tym szczególnym dniu - Dniu Niepodległości, bo bez ofiar ludzi z tamtej epoki  nie byłoby dzisiaj wolnej Polski.  Obchody tego szczególnego dnia  uwieńczone   został  poprzez wdzięczne  odtańczenie  Poloneza w  wykonaniu  klasy  Ia   pod  okiem p. Katarzyny Wiktorowskiej.  Tradycyjnie już składamy podziękowania jednemu z rodziców naszych uczennic - p. Dąbrowskiemu, za pomoc  przy nagłośnieniu w czasie apelu.

                                                                                                                                             Joanna Szypura

Poezja religijna

 

17 października w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej.

W konkursie wzięli udział uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych i czterech szkół gimnazjalnych. Czołowe miejsca w konkursie zajęli nasi uczniowie:

 

W grupie wiekowej klas I – III

I miejsce – Antonina Antczak
wyróżnienia: Anna Celanowicz

 

W grupie wiekowej klas IV – VI

I miejsce – Mikołaj Trzebuchowski

wyróżnienia: Jagoda Kamelska

Po co Aniołom skrzydła?

 

Po co Aniołom skrzydła?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali przedszkolacy i uczniowie klas I-III szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którzy uczestniczyli w kolejnej edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez naszą szkołę.

5 października odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom w konkursie. Jury w składzie pani Małgorzata Nijak –Kucharska artysta plastyk, pan Ryszard Modrzejewski – artysta plastyk i pan Andrzej Kortas – nauczyciel plastyki nagrodziło 34 spośród 225 nadesłanych prac.

Galę uświetniły występy uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej, m. in.  pokaz gimnastyki artystycznej, występ teatralny oraz taneczny, a także koncert zespołu skrzypcowego Violin Group, który zasypał publiczność pięknymi dźwiękami i anielskimi piórami…

Kolejna edycja konkursu już za rok. Zapraszamy.

Lista laureatów;

w kategorii przedszkoli I miejsce Maja Urbańska z Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Słoneczko z Wrześni.

w kategorii klas I-III:

I miejsce - Szymon Matecki z SP Trąbczyn i Julia Dukarska z SP Murowana Goślina

w kategorii klas IV:

I miejsce - Kornelia Matyjasik z SP Szadłowice i Jagoda Paszkiet z SP nr 2 Barcin

w kategorii klas V:

I miejsce - Jagoda Kamelska z KSP Inowrocław, Mikołaj Trzebuchowski KSP Inowrocław

w kategorii klas VI:

I miejsce Kamil Petrykowski z KSP Inowrocław

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

 

5 października po południu zgromadziliśmy się w kościele św. Jadwigi Królowej, by całą wspólnotą inowrocławskich Szkół Katolickich uroczyście zainaugurować rok szkolny 2015/2016.

Uroczystości przewodniczył ks. dr Piotr Halczuk Przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie. W obecności księdza Halczuka i księdza dyrektora Jana Maćkowiaka uczniowie klas pierszych szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli ślubowanie uczniowskie.

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie starszych klas oraz gitarowy zespół gimnazjalistów.