Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki:

Od poniedziałku do piątku

10.30 – 13.30  

Mikołajki w szkole!

W czwartek, 6 grudnia, w naszej szkole pojawił się św. Mikołaj z pięknie na skrzypcach grającym Elfem i wszystkim grzecznym dzieciom rozdawał słodkie upominki. Nauczycielom także! W rolę św. Mikołaja wcielił się p.Piotr Sobczak ze szkolnej biblioteki, a Elfem była p. Olga Burzak, szkolny pedagog.

Liga starożytnicza #2

W sobotę – 17 listopada 2018 r. – uczniowie kl. VIII wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki wzięli udział w kolejnym konkursie w ramach Ligi starożytniczej na UMK w Toruniu. Tym razem wysłuchali wykładu dra Jarosława Hetmana z UMK pt. „Nowożytna starożytność: Motywy antyczne w twórczości Williama Shakespeare’a.” A po nim napisali test. 

Liga starożytnicza #1

W sobotę 20 października 2018 r. uczniowie kl. VIII wraz ze szkolnym bibliotekarzem p. Piotrem Sobczakiem wzięli udział w wykładzie na UMK w Toruniu, inaugurującym kolejny rok konkursu Ligi starożytniczej. Tym razem wysłuchali wykładu dr hab. Rafała Rosoła, prof. UAM pt. Święta religijne w starożytnych Atenach. Po wykładzie zwiedzili wystawę w bibliotece akademickiej pt. Do kogo należy Polska? – propagandowych pocztówek zaborców z czasów I wojny światowej skierowanych do Polaków.

 

Liga starożytnicza #5

W sobotę, 21 kwietnia, uczniowie kl. VII wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki wzięli udział w kolejnym wykładzie na UMK w Toruniu w ramach Ligi starożytniczej. Tym razem wysłuchali wykładu pt. Tryptyk szaleństwa – Herakles. Po wykładzie zwiedzali katedrę św. Janów, na wieży której zobaczyli dzwon Tuba Dei. Jeden z największych w Polsce.  

Pan Piotr Sobczak ze szkolnej biblioteki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zaprosił uczniów kl. III gimnazjum oraz kl. VII do napisania ogólnopolskiego dyktanda. Najlepiej tekst napisał Mateusz Pietrzak z kl. VII – który otrzyma wieczne pióro od Ks. Dyrektora, wejściówkę do kina, bezpłatny wyjazd do filharmonii oraz oczywiście nagrody książkowe. 2. miejsce zajął Henryk Mucek, a 3. Kacper Głuchowicz – obaj z kl III gimnazjum – którzy oprócz nagród książkowych otrzymali także wejściówki do kina.
 
Uczniowie pisali dyktando na początku marca, ale do zdjęcia udało się zebrać wszystkich dopiero teraz 🙂
 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO dla propagowania ochrony różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Obecnie niemal połowa z 6000 języków zagrożona jest zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń.

Liga starożytnicza #4

W sobotę, 17 marca, uczniowie klasy VII raz klasy III Gimnazjum Katolickiego pojechali z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki, na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wysłuchali kolejnego wykładu w ramach Ligi starożytniczej – Minotaury są wśród nas, czyli recepcja mitów w kulturze współczesnej – który wygłosiła dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Liga starożytnicza #3

W sobotę 3 lutego uczniowie kl.III gimnazjum katolickiego oraz kl. VII szkoły podstawowej wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki wzięli udział w kolejnym zjeździe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Ligi starożytniczej. Wysłuchali wykładu mgra Marcina Locha z UAM pt. „Jak oni śpiewali – kilka słów o poezji i muzyce antycznej.” W ramach ćwiczeń sami śpiewali pieśni w grece i łacinie. 🙂 Dla ilustracji wiersze Anakreonta i Horacego we współczesnej interpretacji, ale z zachowaniem antycznego metrum. Zgodnie z treścią śpiewają jak szantę.

 

Liga starożytnicza #2
 
W sobotę, 25 listopada 2018 r., uczniowie kl. VII oraz III gimnazjum wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki pojechali na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w ramach Ligi starożytniczej wysłuchali wykładu dra hab. Bartosza Awianowicza z UMK pt. „Jak Rzymianie wyobrażali sobie początki swego miasta na monetach i medalionach?” Przed powrotem do domu znaleźli też trochę czasu na dokarmienie toruńskich gołębi.
 
 
 
„Fotele książniczek”

„Fotele książniczek” w szkolnej bibliotece nigdy nie są puste 🙂 Kilka wybranych zdjęć z października.

Tanie bilety do kina

Biblioteka szkolna organizuje zakup tanich wejściówek – tzw. OPEN – do kina w Inowrocławiu. Cena: 16 zł za sztukę. Wejściówka ważna na dowolny film, dowolny seans w dowolny dzień do wykorzystania przez 3 m-ce. Pieniądze zbiera p. Piotr Sobczak w szkolnej bibliotece do czwartku, 2 listopada. Można zamówić dowolną ilość wejściówek.

 
Liga starożytnicza #1

W sobotę 21 października uczniowie Gimnazjum Katolickiego oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki wybrali się do Torunia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, aby wysłuchać wykładu dr Aleksandry Klęcar z UJ w Krakowie pt. Starożytni Rzymianie w kosmosie. Obraz Rzymu i Rzymian w literaturze i kinie fantastycznym. Jak widzicie na sali wykładowej było nas ponad 200 🙂 z całego województwa, bo z roku na rok Liga starożytnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem 🙂 i uznaniem.

Projekt KROKUS
 

W piątek 20 października 2017 r. uczniowie Gimnazjum Katolickiego wraz z p. Piotrem Sobczakiem ze szkolnej biblioteki zasadzili krokusy w ramach Projektu Krokus Żydowskiego Muzeum Galicja, które od wielu lat jest polskim koordynatorem projektu, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. 

Co rok rośnie liczba uczestników tego niezwykłego przedsięwzięcia – w roku szkolnym 2016/2017 wzięło w nim udział ponad 22.000 uczniów z Polski i Ukrainy.
W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedzają lekcje i zajęcia pozalekcyjne podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Ale także uczą się i rozmawiają o tolerancji, o którą należy dbać, jak o zasadzony kwiatek.

Wejściówki do Kinomax

Na dobry początek roku szkolnego biblioteka szkolna organizuje zakup tanich wejściówek do kina w Inowrocławiu. Cena: 16 zł. Wejściówka ważna na dowolny film, dowolny seans w dowolny dzień do wykorzystania przez 3 m-ce. Pieniądze zbiera p. Piotr Sobczak w szkolnej bibliotece do wtorku, 26 września. Można zamówić dowolną ilość wejściówek.