Poza klasą

Zajęcia pozalekcyjne

Nasza szkoła to coś więcej niż tylko lekcje i zajęcia. Dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych programów przeznaczonych dla uczniów, możemy przygotować ich na wyzwania przyszłości, tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Poczet sztandarowy

W  piątek 26.02.2016 r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  Katolickiego wzięli udział w szkoleniu pocztów sztandarowych, która odbyło się w 2 Inżynieryjnym  Pułku w Inowrocławiu. Szkolenie to jest wynikiem nawiązanej na cały rok 2016 r. współpracy między naszą szkołą, a 2 Inżynieryjnym  Pułkiem.  Szkolących się uczniów było całkiem sporo, bo ok.50 osób z kilkunastu szkół  Inowrocławia i okolic. Ćwiczenia prowadził chor. Grajek wraz z czterema innymi żołnierzami.  Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia tradycji  historii sztandaru  oraz  jego szczególnej funkcji jaką pełni  w społeczności  szkolnej.  Wszystko to odbywało się  w sali kinowej na terenie jednostki. Ćwiczenia praktyczne ze sztandarami odbywały się już na zewnątrz. Uczniowie doskonalili przede wszystkim elementy musztry ze sztandarem takie jak:  postawy i chwyty sztandarem, salutowanie sztandarem, prezentacje pocztu sztandarowego,  zwroty  ,  itd. Z  KSP w szkoleniu brali udział uczniowie klasy V: Natalia Stern, Zuzanna Szypura oraz Jakub Rydlichowski. Z gimnazjum:  Patrycja Morzydusza,  Zofia Olejnik oraz Michał Twardowski.  Uczniowie byli pod opieką nauczyciela Joanny Szypury, która   w imieniu  szkoły nawiązała  wspomnianą współpracę.  Jesteśmy wdzięczni dowództwu jednostki  2  Pułku  Inżynieryjnego  za możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym  i potrzebnym szkoleniu.

Joanna  Szypura

W dniu Narodowego Święta Niepodległości

11.11. 2016 r. o godzinie 10.30 uczniowie z pocztu sztandarowego Szkół Katolickich w Inowrocławiu wzięli udział w narodowych obchodach Święta Niepodległości, jakie miały miejsce w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu. W uroczystej Mszy św. wzięły udział najwyższe władze samorządowe naszego miasta, władze kościelne, kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, orkiestra dęta Inowrocławskich Kopalni Soli, harcerze oraz poczty sztandarowe inowrocławskich szkół. Naszą szkołę reprezentował poczet w składzie – Patrycja Morzydusza, Zofia Olejnik oraz Szymon Pankowski. Po Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie przemawiał prezydent miasta – Ryszard Brejza oraz przedstawiciele władz kościelnych. Uroczystości zakończono złożeniem pod pomnikiem kwiatów oraz zapaleniem zniczy.