Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach: 6.30 – 16.30.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

mgr Katarzyna Chmielewska

mgr Arleta Magdalena Rogozińska

lic. Kamila Lipińska

mgr Joanna Siemianowska

mgr Katarzyna Jóźwiak

W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne i doskonalące sprawność fizyczną. Dzieci mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania literackie,artystyczne, krajoznawcze, matematyczne, historyczne i patriotyczne. Udzielana jest również pomoc według potrzeb przy odrabianiu zadań domowych.

Nie brakuje też rozrywek: gry stolikowe, quizy, wspólne śpiewy z towarzyszeniem gitary i zabawy przy muzyce.

Czujemy się w naszej świetlicy jak w domu. Dbamy o miłą atmosferę.

Wykonujemy własnoręcznie dekoracje. Aktywnie wdrażamy się do współdziałania w grupie. Cyklicznie organizujemy konkursy związane z wartościami chrześcijańskimi.

W naszych działaniach istotna jest współpraca z rodzicami i stały kontakt.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Święto Pluszowego Misia