Sukces Mikołaja Steppy

29 maja w SP nr 10 odbył się finał VI międzyszkolnego konkursu przyrodniczo – geograficznego pt: Wędrujemy po krainach Polski, przeznaczony dla uczniów klas V-VII. Warunkiem wzięcia udziału w finale było przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranej przez siebie krainie Polski. W finale wśród 33 uczniów znaleźli się: Tosia Mądrzyńska i Mikołaj Steppa z klasy V. Druga cześć konkursu polegała na udzieleniu odpowiedzi na 14 pytań. reprezentant naszej szkoły Mikołaj Steppa zajął I miejsce.