Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec szkoły, a także instytucji zewnętrznych. Troszczy się aby uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania. Samorząd uczniowski pomaga również w organizacji mniejszych wydarzeń i uroczystości. Jest to organizacja, do której uczniowie mogą kierować swoje pytania i sugestie, a także zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.

Przewodniczący samorządu:

Zastępca:

Skarbnik i kronikarz: