Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec szkoły, a także instytucji zewnętrznych. Troszczy się aby uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania. Samorząd uczniowski pomaga również w organizacji mniejszych wydarzeń i uroczystości. Jest to organizacja, do której uczniowie mogą kierować swoje pytania i sugestie, a także zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.

Przewodniczący samorządu:
Klaudia Kubiak z klasy VIII

Zastępca:
Bartłomiej Steppa z klasy VII

Skarbnik i kronikarz:
Bartosz Szczepański z klasy VII