Historia

Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu powstała 01.09.2002r. i przez pierwszy rok mieściła się przy ul. Plebanka 18 razem z Gimnazjum Katolickim. Pierwszym dyrektorem został ks. Piotr Raszka. W uroczystej inauguracji uczestniczył ks. arcybiskup Henryk Muszyński. Naukę rozpoczęło 8 uczniów.

Co roku przybywało uczniów, nowych oddziałów i nauczycieli. Od 01.09.2003r. szkoła została przeniesiona do budynku przy parafii św. Królowej Jadwigi przy ul. Wojska Polskiego 20.

W związku ze zmianą lokalizacji stanowisko dyrektora objął ks. Maciej Lisiecki – proboszcz parafii.

Katolicka Szkoła Podstawowa  jest szkołą niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy.

12 czerwca 2010 roku Szkołom Katolickim w Inowrocławiu nadano imię bł. Ks. Władysława Demskiego i otrzymały one sztandar ufundowany przez rodziców uczniów.

Jest to nowoczesna, dostosowana do współczesnych standardów, a co najważniejsze przyjazna uczniom szkoła. Uczy, wychowuje i przygotowuje do życia w duchu wiary katolickiej.

Proces wychowawczy i edukacyjny dokonywany jest w atmosferze ciepła, zrozumienia i bezpieczeństwa. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci uczą się w grupach liczących maksymalnie dwadzieścia osób i mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne. Rozwijają swoje talenty na dodatkowych zajęciach z muzyki, rytmiki, tańca. Biorą udział w ćwiczeniach z gimnastyki profilaktyczno – korekcyjnej oraz już od klasy pierwszej poznają język angielski, a od klasy czwartej dodatkowo język niemiecki. Doskonale wyposażona sala komputerowa umożliwia każdemu uczniowi pracę przy własnym stanowisku komputerowym.

We wrześniu 2013 roku funkcję dyrektora objął ksiądz Jan Maćkowiak.