Msza szkolna

14 lutego społeczność Katolika po raz kolejny wspólnie uczestniczyła we Mszy świętej szkolnej. Za wstawiennictwem świętych Cyryla i Metodego, którzy są patronami Europy, prosiliśmy o siłę do trwania w przyjaźni
z Chrystusem, a za przyczyną świętego Walentego modliliśmy się o to, byśmy każdego dnia obdarzali się wzajemnie miłością. W homilii Ksiądz Dyrektor Jan Maćkowiak przypomniał nam, że na szkolnej roli mamy wydawać obfity plon, by iść i z dumą świadczyć o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Na zakończenie dowiedzieliśmy się o tym, że Pani Anna Reimann uzyskała kolejny stopień awansu zawodowego. Wychowawczyni klasy I z rąk Księdza Dyrektora odebrała gratulacje i akt nadania stopnia awansu zawodowego, a przez społeczność Szkoły została nagrodzona brawami. Przy tej okazji Pani Ani raz jeszcze gratulujemy sukcesu i życzymy wielu sił do dalszego rozwoju zawodowego oraz radości  z wykonywanej pracy. /B.B/