Poczet sztandarowy

Pośród pocztów sztandarowych na widowisku plenerowym przy Ruinie 4 stycznia 2019 r. nie zabrakło reprezentacji naszej szkoły i że wśród wielu sztandarów zgromadzonych przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich był także sztandar Katolickiej Szkoły Podstawowej. Pod opieką p. Joanny Szypury brali udział następujący uczniowie wchodzący w skład szkolnego pocztu sztandarowego: Jakub Madajewski, Wanessa Kowalcze, Zuzanna Szypura, Kaja Paczkowska, Anna Kwaśniowska.