Widowisko plenerowe z okazji 100-lecia powstania wielkopolskiego

W piątek 04.01.2019 r. także uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w plenerowym widowisku historycznym z okazji 100 lat powstania wielkopolskiego.  Przedstawienie zorganizowano na terenie byłego cmentarza przy Bazylice pw. Imienia NMP wg scenariusza Edmunda Mikołajczaka, a brało w nim udział ponad 400 wykonawców, z różnych szkół, kółek i klubów i jest nam niezmiernie miło, że wśród nich nie zabrakło także uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Opiekunami uczniów z naszej szkoły byli: Andrzej Kortas, Katarzyna Jóźwiak, Joanna Szypura. Widzowie mieli okazję poznać szczegóły nie tylko samego Powstania Wielkopolskiego, ale również wydarzeń mu towarzyszących. Były prezentacje na telebimie, sztandary, okolicznościowa jednodniówka i nagrody dla osób, które przybyły na wydarzenie w strojach z epoki. Nie zabrakło też apelu pamięci, salwy honorowej i hymnu państwowego. Miejscem rozgrywania wydarzeń były trzy specjalnie przygotowane sceny, a także teren między nimi. Na chętnych czekał ciepły poczęstunek. Podsumowaniem całego widowiska i słowami niezwykle wymownymi była wypowiedź historyka i Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia „dbajmy o naszą niepodległość, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze”.