PODRĘCZNIKI DO KATECHEZY DLA KLAS 1-8

KLASA I
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Poznaję Boży Świat – podręcznik do religii, wyd. Jedność,
2020.
KLASA II
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Odkrywam Królestwo Boże – podręcznik do religii, wyd.
Jedność, 2020.
KLASA III
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Poznaję Jezusa – podręcznik do religii, wyd. Jedność 2020. +
zeszyt ćwiczeń.
KLASA IV
Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Odkrywam życie z Jezusem – podręcznik do
religii, wyd. Jedność 2023 + zeszyt ćwiczeń.
KLASA V
Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręcznik
do religii, wyd. Jedność 2020 + zeszyt ćwiczeń.
KLASA VI
Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik
do religii, wyd. Jedność 2020 + zeszyt ćwiczeń.
KLASA VII
Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Szczęśliwi, którzy czynią dobro – podręcznik do
religii, wyd. Jedność 2022 + zeszyt ćwiczeń. (dostępny od 01.08.2022)
KLASA VIII
Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak Szczęśliwi, ktorzy zdobywają świętość Jezusowi –
podręcznik do religii , wyd. Jedność 2023