RozwijaMY empatię

RozwijaMY empatię ❤️
W ubiegłym tygodniu, uczniów oddziału zerowego i wszystkich klas I-VIII KSP odwiedził p. Paweł, który jest osobą słabowidzącą.

 
Opowiedział dzieciom w jakim sposób pozostałe zmysły kompensują mu wzrok oraz zasadach postępowania względem osób z niepełnosprawnością sensoryczną.