Msza św. na zakończenie 1 semestru

W przeddzień rozpoczęcia ferii zimowych przyszliśmy do kościoła na Eucharystię, podczas której podziękowaliśmy Panu Bogu za cały semestr nauki! Prosiliśmy także o dobry czas ferii zimowych!Niech to będzie dla nas czas odpoczynku, byśmy z nowymi siłami mogli wejść w kolejny semestr!