Sukces Mikołaja

Mikołaj Steppa, uczeń klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu, zajął I miejsce w XV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie. Finał odbył się 21 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej. Mikołaj uzyskując najwyższą liczbę punktów, otrzymał tytuł laureata.

Do tegorocznego konkursu ucznia przygotowywał ks. Krzysztof Idczak (po lewej), natomiast w klasach VI – VII opiekunem metodycznym Mikołaja był ks. Bartłomiej Blat, który zachęcił Mikołaja do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Franciszkańskiej i tym samym przyczynił się do sukcesu ucznia.