Pożegnanie klasy 8

26 czerwca 2020 r.  odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania uczniów klasy ósmej. W tym roku wszystko miało nietypowy charakter ze względu na stan epidemiczny. Musieliśmy niestety zachować reżim sanitarny i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Mimo to były przemówienia, słowa podziękowania i wiele łez wzruszenia. Pan Andrzej Kortas – wychowawca kl. 8 zagrał na pożegnanie wychowanków utwór „My way”na trąbce. W imieniu Rodziców słowa wdzięczności przekazał Mateusz Talma. Statuetkę i tytuł Najlepszego Absolwenta otrzymała Aleksandra Rydz. Wszyscy uczniowie otrzymali książkę pt. „Niebo dla akrobaty”.
Życzymy naszym absolwentom samych sukcesów!