Konkurs „Mistrz geografii klas 5” rozstrzygnięty – mamy zwycięzców!!!

Projekt pn „Mistrz geografii klas 5” realizowany w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks.
W. Demskiego miał na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów klas piątych nowym przedmiotem.
Cieszył się sporym zainteresowaniem. Uczniowie przez cały rok realizowali zadania.

Spośród sześciu zadań dwa z nich przygotowywali w warunkach zawieszenia zajęć
dydaktycznych z powodu pandemii. Dzielni, młodzi geografowie zmagali się z zadaniami mającymi na
celu poznanie nazw geograficznych poprzez pracę z mapą, ćwiczyli na mapie orientację posługując się
z kierunkami stron świata, układali krzyżówki geograficzne o imponujących objętościach, poszukiwali
rekordów geograficznych Polski i znaleźli ich naprawdę dużo. Ponadto zgłębiali wiedzę nt. polskich
miast, modyfikując popularną grę „Piotruś”, a w końcu zostali prawdziwymi kartografami. Ostatnie
zadanie polegało na wykreśleniu siatki kartograficznej i wrysowaniu zarysu kontynentów i w ten
sposób powstały przepiękne mapki, które autorzy prezentują na zamieszczonych fotografiach. Za
każdy z etapów uczestnik mógł otrzymać 100 punktów. Wyniki zmagań są następujące:
Pierwsze miejsce (565 punktów) zajęli ex aequo Lena Matuszak z kl. 5b i Antek Guba z kl. 5a.
Drugie miejsce (520 punktów) zajął Wojtek Stawoski z kl. 5a, zaś miejsce trzecie (360 punktów)
przypadło w udziale Jakubowi Frątczakowi z kl. 5b.
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Micek (5b), Oskar Przepiórkowski (5a) i Weronika Jankowska (5a).
Podsumowując projekt należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie uczniów i podziękować im za
wytrwałość . Mamy nadzieję, że rozbudzone zainteresowania geograficzne zaowocują w przyszłości
laurami w zmaganiach międzyszkolnych, konkursach geograficznych.