Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

W minioną niedzielę 11.11.2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w wielkim  wydarzeniu – obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Katolicką Szkołę Podstawową  reprezentowali uczniowie klasy VIII wchodzący w skład szkolnego pocztu sztandrarowego KSP    (Wanessa Kowalcze, Anna Kwaśniowska, Jakub Rydlichowski, Jakub Madajewski, Zuzanna Szypura i Kaja Paczkowska), którzy to brali udział w uroczystej mszy świętej w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu w intencji ojczyzny oraz w miejskich uroczystościach pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Inowrocławianie w biało-czerwonym marszu przeszli pod pomnik przy ul.Orłowskiej, gdzie został odśpiewany hymn Polski, później był apel pamięci, salwa honorowa oraz składanie zniczy i wiązanek pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Jesteśmy niezmiernie dumni, że pod pomnikiem nie zabrakło naszej reprezentacji w tym wielkim i ważnym dla każdego Polaka dniu. Dajemy w ten sposób dowód , że słowa <<ojczyzna>>, <<wolność>><< niepodległość>> to nie puste słowa, dobra dane nam raz na zawsze, ale to wartości najwyższe, o które stale należy zabiegać, dbać i  pielęgnować. 

                                                                                                                                                Joanna Szypura