Sukces Marcina Steppy

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Gnieźnie odbyło się podsumowanie Archidiecezjalnego Konkursu z okazji 600-lecia Prymasostwa w Polsce.
Z radością informujemy, że w kategorii szkół podstawowych drugie miejsce zajął Marcin Steppa, uczeń szóstej klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje z rąk Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.