Integracja poprzez wspólne kolędowanie

Uczniowie klasy VI naszej szkoły z p.Olgą Burzak i p.Andrzejem Kortasem we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 16 odwiedzili 10 stycznia z przedstawieniem jasełkowym i koncertem kolęd bezdomnych mężczyzn w „Schronisku Brata Alberta” w Inowroclawiu.

Natomiast 12 stycznia głosząc bożą nowinę odwiedzili pacjentów: oddziału przewlekle chorych Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz Domów Dziennego Pobytu SIR MED w Inowrocławiu


Kolędnicy klasy VI oraz skrzypkowie edukacji wczesnoszkolnej sprawili starszym dużo radości swoją obecnością i występem. Ksiądz Bartłomiej Blat skierował słowa boże do chorych i udzielił im błogosławieństwa.
Była to cenna lekcja wychowawcza dla dzieci, otwierająca ich serca na potrzeby innych…

🎁„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
Jan Paweł II

Następnie w piękny, zimowy,  dzień  –  17 stycznia  uczniowie przybyli z kolędą do  podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na ul.Wierzbińskiego 49 w Inowrocławiu.
🎁 Swoją obecnością sprawiliśmy mieszkańcom domu dużo radości.