Pedagog i psycholog

Warsztaty profilaktyczne

9-10 grudnia współpracując z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu kontynuowalismy warsztaty profilaktyczne w klasach. Uczniowie: IA, IB, II, III edukowali się na temat agresji, natomiast klasy starsze: VIA i B z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Logopedia na wesoło

3… 2… 1… internet

Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym.

Stał się niezbędny jako narzędzie pracy i rozrywki, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań.

Internet przestał więc być sprawą wyboru, stał się wręcz koniecznością. Sam w sobie Internet nie jest ani dobry ani zły. Jest pomocnym narzędziem, tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko.

Uświadamiając uczniom kl.IV-VI niebezpieczeństwa i adresy instytucji, które zajmują sie pomocą ofiarom cyberprzestrzeni, w minionym tygodniu pracowniczki inowrocławskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeprowadziły warsztaty profilaktyczne na temat „Cyberprzemocy”.

(22.05 Olga Burzak)

Warsztaty dla Rodziców

„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą…”
Jan Paweł II

Wychowanie młodego człowieka jest procesem bardzo trudnym. Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie, gdzie przebiega granica między opieką nad dzieckiem, ochranianiem go, a nauczeniem życia, samodzielności i odpowiedzialności za własne czyny?
W tym roku rodzice naszej szkoły chcąc udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze mogli skorzystać z warsztatów psychologicznych nt. „Jak być mądrym rodzicem” prowadzonym przez Panie Psycholog A. Glejzner – Trepkowską i K. Drużyńską (pracowniczki Poradni Psychologiczno-‑Pedagogicznej w Inowrocławiu).

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się:
10 metod wychowawczych najczęściej stosowanych przez dorosłych negatywnie wpływających na dziecko,
zasad spójnego systemu nagradzania i karania oraz modyfikowania komunikatu Ty na komunikat Ja.
(03.04.2014r. Olga Burzak)

Metoda Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
Metoda Weroniki Sherborne ułatwia dzieciom zaspokojenie własnej potrzeby ruchu, uczy dostrzegać potrzeby innych i je respektować, pomaga w rozwijaniu właściwych zachowań.
Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych.
Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą pomóc dzieciom w nauce bycia z innymi, czerpania satysfakcji z różnych form kontaktów społecznych.

Poniżej migawka z zajęć w klasie V (06.03.2014r.)

Reaguj na przemoc

Przy współpracy z instytucjami: Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Policji braliśmy udział w ogólnomiejskiej kampanii profilaktycznej „Reaguj na przemoc!”. W działaniach tych mieściły się: konkurs plastyczny o tematyce przemocowej i warsztaty profilaktyczne przeprowadzone we wszystkich klasach (28 XI 2013r.) przez naszą panią pedagog Olgę Burzak. W ramach zajęć psychoedukacyjnych dzieci zapoznały się z problematyką przemocy psychicznej, fizycznej, rodzinnej, rówieśniczej i seksualnej; dowiedziały się także gdzie szukać pomocy, jak reagować na przemoc oraz jak zwiększyć samokontrolę nad własnymi emocjami, jak radzić sobie z rozładowaniem złości i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym. (O. Burzak)

Warsztaty „Agresja”

Kontynuując cykl zajęć wynikających ze współpracy naszej szkoły z inowrocławską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w środę 10 kwietnia uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w psychologicznych warsztatach na temat agresji.
Dzieci uczyły się rozpoznawać zachowania agresywne; dowiedziały się jakie skutki wywołuje przemoc i w jaki sposób radzić sobie z nagromadzeniem negatywnych uczuć; kształciły w praktyczny sposób umiejętność przezwyciężania konfliktów i doskonaliły kompetencje komunikacyjne w grupie.

Warsztaty „Uczucia”

W poniedziałek 4 marca uczniowie klas I – III brali udział w warsztatach na temat uczuć prowadzonych przez panią psycholog mgr K. Kościńska – pracownika inowrocławskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dzieci aktywnie brały udzial w zajęciach. Chętnie opowiadały o wlasnych uczuciach i emocjach.
Warsztaty na temat agresjii dla uczniów klas IV – VI prowadzone przez panią psycholog odbędą się 10 kwietnia.
Pani Kasiu dziękujemy za współpracę!

Apel Twojego Dziecka

 •  Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 
 •    Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 
 •    Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 
 •    Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą. 
 •    Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 
 •    Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 
 •    Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 
 •    Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga! 
 •    Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę. 
 •    Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy. 
 •    Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 
 •    Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 
 •    Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 
 •    Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie. 
 •    Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. 
 •    Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 
 •    Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 
 •    Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 
 •    Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało. 
 •   Nie bój się miłości. Nigdy.

Siedmiolatek – postaraj się aby polubił naukę

W pierwszych tygodniach pierwszoklasiści bacznie się obserwują i porównują wiedzę. Gdy ktoś szybciej liczy czy płynniej czyta, dziecko ogarniają wątpliwości” „A może jestem najgorszy?”. Szkoła przestaje być dla niego fajna. Co robić?

 • Ogranicz szkolny stres. Świeżo upieczony uczeń ma prawo zapominać, co jest zadane lub co trzeba przynieść następnego dnia. Winien jest nadmiar wrażeń. Dlatego zamiast robić w domu wyrzuty dziecku, zapytaj o lekcje jeszcze zanim wyjdzie ze szkoły, np. w szatni. W razie luki w pamięci będzie mogło dopytać kolegę z klasy. Przez pierwsze tygodnie kontroluj pakowanie tornistra. Rób to jednak dyskretnie, by dziecko czuło się za tę czynność w pełni odpowiedzialne. Towarzysz mu w odrabianiu lekcji, z czasem ograniczając swoją rolę tylko do sprawdzania zeszytów. 
 • Oswajaj szkołę. Zamiast zamęczać wychowawcę pytaniami, jak Twojemu pierwszoklasiście minął dzień, dowiedz się tego od niego samego. Rozmawiajcie o wszystkim, co działo się w szkole, nie tylko o lekcjach. 
 • Nie przeciążaj. Mimo iż przybyło dziecku obowiązków, nie zwalniaj Go z dotychczasowych zajęć, np. z karmienia rybek, wyrzucania śmieci. Z drugiej jednak strony nie wynajduj zajęć dodatkowych. Samo pójście do szkoły wymaga sporej mobilizacji. Jeśli dodasz do tego jeszcze angielski, karate i kółko informatyczne, uczniowi grozi przeciążenie. Musi mieć czas dla  siebie i zajęcia niewymagające skupienia, słuchania poleceń czy wykazywania się. 
 • Pozwól się bawić. Nie oczekuj, że siedmiolatek z dnia na dzień porzuci swoje ulubione zabawki i stanie się małym naukowcem. Dlatego nie każ ich dziecku chować, by zrobić miejsce dla książek. Może się zdarzyć, że odkryje na nowo coś, co przestało go interesować 2 – 3 lata temu. Nie oponuj. Pozwól układać laki do snu i budować zamki z klocków. Towarzysząc dziecku w tych zabawach, będziesz miała okazję porozmawiać o szkole. Nie mów: „Jesteś już za duży”. „W twoim wieku…”

Lektura dla Rodziców

Wczesna adolescencja
Znakomity artykuł opracowany przez naszą panią pedagog. Polecamy lekturę wszystkim rodzicom.