SZKOŁA KATOLICKA WYBIERA NIEPODLEGŁĄ

Chcemy się włączyć w świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości. Od marca 2018r. rozpoczynamy przygodę z pamięcią historyczną w programie patriotycznym „Korzenie
i Skrzydła” opracowanym przez mgr Joannę Siemianowską. W związku z tym otrzymaliśmy zgodę na używanie ogólnokrajowego logo

Potrzebujemy korzeni, aby rozwinąć skrzydła.