Dzień Anioła Stróża i Gala Laureatów

3 października 2016 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu obchodzony był Dzień Anioła Stróża. Tego dnia wszyscy uczniowie, ubrani w białe stroje, wspólnie świętowali ten szczególny dzień, w którym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom Archidiecezjalnego Konkursu
Plastycznego pt.  „Co anioły robią w niebie?”, organizowanego przez Szkołę Katolicką
w Inowrocławiu.

Spośród 242 nadesłanych prac jury w składzie: Pani Małgorzata Nijak-Kucharska (artysta plastyk) oraz Pan Ryszard Modrzejewski (artysta plastyk) nagrodziło 29 prac. Galę uświetniły występy artystyczne uczniów. Klasa trzecia zaprezentowała zgromadzonym gościom, wśród których była Pani dr Teresa Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i zarazem przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawienie „Anioły są wśród nas”, a dzieci z oddziału zerowego wykonały taniec aniołów. Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, upominki i słowa uznania od Dyrektora Szkoły – ks. Jana Maćkowiaka.

Zaszczytne miejsca zajęli:

– w kategorii oddziałów zerowych i przedszkoli:

I miejsce Oliwia Kubsik z Przedszkola w Orchowie;

II miejsce Zofia Nowicka z oddziału zerowego Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Inowrocławiu;

III miejsce Julia Grzęda z Przedszkola Samorządowego w Orłowie;

Nagrodę specjalną otrzymała Gabriela Jagielska z Przedszkola Kujawskie Dzieci
w Inowrocławiu.

– w kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęli:

Nikodem Burzak i Wojciech Stawowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Inowrocławiu oraz Jakub Bonkowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie;

Miejsce drugie:

Joanna Sarnecka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu, Zuzanna Bassa ze Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie oraz Martyna Wieloszyńska ze Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu.

Miejsce trzecie:

Amelia Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Maksymilian Marciniak z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu oraz Miłosz Bergmann ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

– w kategorii klas IV-VI miejsce pierwsze zajęli:

Nadia Fiebich ze Szkoły Podstawowej w Karniszewie, Kornelia Różak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Michał Mętel ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.

Miejsce drugie:

Katarzyna Kuchta z Zespołu Szkół w Wapnie, Wiktoria Paprocka z Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, Jagoda Kamelska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

Miejsce trzecie:

Zofia Górna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, Nadia Rudzka z Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu oraz Julia Grządziela ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Mogilnie.