Dzień Języków Obcych

Niedawno obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie, którymi posługują się jej mieszkańcy. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. W ramach tego święta uczniowie przygotowywali plakaty, uzyskiwali informacje na temat tego święta, dopasowywali flagi do nazw krajów, poznawali wybrane zwroty w różnych językach.