Wspominamy zmarłych

Raz w miesiącu, jako wspólnota szkolna uczestniczymy w Eucharystii, aby modlić się w różnych intencjach. W listopadzie szczególnie wracamy myślami do naszych bliskich, znajomych i przyjaciół, których już nie ma pośród nas. Dlatego też spotkaliśmy się dzisiaj, aby ogarnąć naszą modlitwą wszystkich zmarłych uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły.