Dzieci – dzieciom

Uczniowie klas 1-3 podczas piątkowych zajęć rozmawiali o sytuacji na Ukrainie. Dzieci mówiły o wolności, solidarności, pokoju, przyjaźni, miłości, ale również o bólu i cierpieniu. Uczniowie stworzyli też plakaty obrazujące solidarność z dziećmi z Ukrainy. Podsumowaniem zająć było zaśpiewanie „Piosenki o pomaganiu”, którą można zobaczyć na szkolnym Facebooku: https://www.facebook.com/watch? v=2473681239440904