Popielec

Społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej czas Wielkiego Postu rozpoczęła od uczestnictwa we Mszy świętej w Środę Popielcową. Tego dnia każdemu kapłan posypał głowę popiołem. Gest ten miał wyrażać naszą gotowość do nawrócenia, czyli zadbania o naszą relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Wszystkim życzymy owocnego Wielkiego Postu – niech ten czas przybliży nas do Jezusa, byśmy mogli doświadczyć radości płynącej z Jego zmartwychwstania.