Uczniowie klasy VII (A.Celanowicz, A. Mądrzyńska, A. Drogowski i B. Szczepański) wraz z p. Olgą Burzak uczestniczyli w czwartek 21 listopada w inowrocławskiej akcji profilaktycznej nt dopalaczy, zorganizowanej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu. Nasi uczniowie w 4-osobowych, mieszanych zespołach, tworzyła plakaty tematyczne, a następnie uczestniczyła w dyskusji. Spotkanie było bardzo aktywną i ciekawą formą podniesienia świadomości dzieci na temat współczesnego zagrożenia dopalaczy.