Tropiciele z KSP

„Tropiciele” z Katolickiej Szkoły Podstawowej to nazwa drużyny która w sobotę wzięła udział w grze miejskiej w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Skład drużyny tworzyli uczniowie VII klasy: Wasiewicz Olek, Szczepański Bartek i Steppa Mikołaj. Chłopcy w czasie czterech godzin, posługując się mapą Inowrocławia z 1939 roku, mieli zlokalizować 30 miejsc i wykonać w nich określone zadanie. Po mieście można było przemieszczać się tylko pieszo. za korzystanie z samochodów groziła dyskwalifikacja. Uczniowie odwiedzili 26 miejsc, na resztę zabrakło czasu. Przeszli ok 18 km. Oficjalne wyniki zostaną podane za dwa tygodnie. Udział w grze był dla nich nie tylko nauką, ale i zabawą. Wrócili do domów zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi.