Rekolekcje

W pierwszych trzech dniach kwietnia w Katoliku odbyły się rekolekcje szkolne, które w tym roku przeżywaliśmy pod hasłem: ,,Oto Ja służebnica Pańska”.
Od Maryi uczyliśmy się jak mamy słuchać głosu Pana Boga i jak na Boże wezwania powinniśmy odpowiadać. Trzeciego dnia swoim świadectwem  z pobytu na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie ubogacił nas nauczyciel naszej Szkoły, pan Andrzej Kortas. Przez trzy rekolekcyjne dni mogliśmy wspólnie pośpiewać, porozmawiać, posłuchać siebie nawzajem, ale przede wszystkim zatrzymać się i zapytać jak odpowiadamy na miłość, którą Bóg obdarowuje nas każdego dnia.