Finał naszej akcji

Kochani Rodzice i Nauczyciele!

Dzięki Waszej hojności i szlachetnym sercom udało się nam obdarować aż 9 rodzin naszego miasta!!! 🌲😊 W tym roku pomogliśmy rodzinom wielodzietnym, ubogim, z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, samotnym. 😊 Spotkanie z potrzebującymi dostarczyło uczniom naszej szkoły refleksji nad najcenniejszymi wartościami w życiu  Rodziny składają wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc i modlitwę 😙