Warsztaty nt. CYBERPRZEMOCY

22 listopada uczniowie klas I-III oraz kl.VI uczestniczyli w warsztatach nt.”CYBERPRZEMOCY I BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU” prowadzonych przez terapeutę Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu p.Katarzynę Krupa. Dzieci dowiedziały się czym jest sieć internetowa, jak bezpiecznie poruszać się po niej, co to cyberprzemoc oraz gdzie zgłosić się w przypadku jej doświadczania. Warsztaty dla pozostałych klas odbędą się 14 grudnia.