WARSZTATY KUJAWSKIE

22 września uczniowie klas 3a i 3b wzięli udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka” organizowanych przez Cukiernię Marta. Uczestnicy zostali powitani chlebem i solą, a następnie zapoznani z historią oraz tradycją wypiekania chleba kujawskiego. Poznali również rolę rolnika oraz młynarza w procesie przygotowania ziarna do wyrobu pieczywa. Największe emocje towarzyszyły własnoręcznemu wyrabianiu chleba, który dzieci zabrały do domów oraz podpłomyków, które degustowali w czasie wspólnej biesiady. Każdy z uczestników otrzymał „Dyplom Małego Piekarza”.