Z ekologią za pan brat

Uczniowie klas II a i II b 20 września wzięli udział w projekcie „EKOhype – głośno o ekologii!” zorganizowanym przez Fundację Ekspert Kujawy. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotyczącego Edukacji Ekologicznej, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w kształtowaniu postaw człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje. Dowiedzieli się jakie są różnorodne działania proekologiczne, a także w jaki sposób propagować wartości ekologiczne wśród rówieśników i osób starszych, by być wzorem i nauczycielem ekologii dla dorosłych.
Uczniów odwiedził również Miś EKOhype i rozdał dzieciom odznakę EKOhype.
Każda klasa otrzymała książkę poświęconą ekologii, a każde dziecko dostało broszurę dotyczącą postaw proekologicznych.