Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

Zajęcia pozalekcyjne

Poza formalnym programem zajęć, katolik oferuje swoim uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Te dobrowolne zajęcia pozwalają im rozwijać swoje osobiste zainteresowania oraz stosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych. Dzięki temu, budują oni swoją pewność siebie i dojrzałość.