Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

Zawsze aktualne

Program edukacyjny dostarcza wielu wartościowych doświadczeń w zróżnicowanych działach tematycznych. Wspieramy uczniów w odnajdowaniu i rozwijaniu swoich najmocniejszych stron. Pomagamy w osiąganiu doskonałych rezultatów nawet w dziedzinach, w których czekają ich najcięższe wyzwania. Nauczyciele przedstawiają praktyczne zastosowania dla każdej dziedziny wiedzy, której uczą. Motywuje to uczniów do nauki i uświadamia im, jak ważny jest to materiał. Planujemy poszczególne lekcje tak, aby były zorientowane na aktywne nauczanie, prowokowały uczniów do dalszej nauki i motywowały do samorozwoju.

Plan lekcji