Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec szkoły, a także instytucji zewnętrznych. Troszczy się aby uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania. Samorząd uczniowski pomaga również w organizacji mniejszych wydarzeń i uroczystości. Jest to organizacja, do której uczniowie mogą kierować swoje pytania i sugestie, a także zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji. 

 

Przewodniczący samorządu:

Kaja Paczkowska z klasy VI

Zastępca:

Iwo Stolarczyk z klasy V

Skarbnik i kronikarz:

Jakub Rydlichowski z klasy VI