Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

rada rodziców

Integralną częścią szkoły jest rada rodziców. W jej skład wchodzą rodzice - przedstawiciele wszystkich klas. Rada rodziców jest organem opiniodawczym, wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły. Może równiez gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, również w celu organizowania pomocy finansowej uczniom jej potrzebującym.

Osoba do kontaktu:

Pani Eliza Paczkowska