Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

W tym roku szkolnym po raz pierwszy bierzemy udział w bezpłatnej wersji Szkoły z Klasą 2.0 edycja 2015/2016. Zakończyliśmy właśnie działania przewidziane na pierwsze półrocze i podzieliliśmy się w czasie Apelu podsumowującego MOST 16.02.2016r. zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zaprosiliśmy na to wydarzenie pracowników szkoły, wszystkich uczniów KSP oraz uczniów współpracującego z nami Gimnazjum Katolickiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Głównym zadaniem  po przystąpieniu do programu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 było stworzenie Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w naszej szkole. Oto nasz kodeks:

KSP Kodeks 2.0

Chcemy, aby w naszym „Katoliku” narzędzi TIK było bez liku,
dlatego nie spoczniemy i nasz Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 stosować będziemy!

 1. Uczymy się wykorzystując dostępny w szkole sprzęt TIK.
 2. Korzystamy ze sprzętu zgodnie z instrukcją oraz regulaminem pracowni komputerowej, zawsze pod nadzorem nauczyciela.
 3. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dbają o sprzęt TIK.
 4. Z Internetu korzystamy pod nadzorem nauczycieli.
 5. Weryfikujemy prawdziwość informacji pobranych z Internetu.
 6. Pamiętamy, że każda informacja ma swojego autora.
 7. My i nasi rodzice możemy się komunikować z nauczycielami drogą elektroniczną (za zgodą nauczycieli).
 8. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci:
 • nie udostępniamy haseł,
 • kulturalnie komunikujemy się z innymi,
 • wchodzimy tylko na zaufane strony, odpowiednie do naszego wieku,
 • nie podajemy naszych danych,
 • pobieramy tylko legalne oprogramowania,
 • jeśli coś nas niepokoi, informujemy nauczyciela lub opiekuna,
 • zabezpieczamy urządzenia programem antywirusowym

Zapraszamy również do obejrzenia kodeksu w wersji multimedialnej:

Reportaż z końcowych prac nad Kodeksem 2.0

Oprócz stworzenia Kodeksu, nauczyciele biorący udział w programie, realizowali ścieżki, czyli metody pracy, które wybrali w I semestrze.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zdjęć z realizacji niektórych z zadań: