Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

 

19 listopada (czwartek) odbył się już czwarty coroczny szkolny koncert umiejętności muzycznych uczniów z okazji wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki.

Muzyka jest sztuką potrzebną ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających życie. Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja potrzebę ekspresji. Należy do najbardziej wyszukanych form artystycznych. Zaangażowanie muzyczne poprzez czynne uprawianie muzyki, rozwija cały szereg cech, które nie mogłyby się rozwijać za pośrednictwem innych form działalności.

O tym, że muzyka kształtuje emocjonalność i osobowość dziecka nie trzeba dziś nikogo przekonywać, ale należy podkreślić, że równie ważnym jak muzykowanie jest umiejętne jej słuchanie i rozumienie, które kształtuje się podczas uczestniczenia w koncertach.

Ze względu na dużą liczbę osób chętnych do zaprezentowania swojego talentu, szkolny koncert został podzielony na 2 części - występ dzieci  młodszych klas 0 ‑ III oraz uczniów klas IV - VI KSP i młodzieży gimnazjalnej. Społeczność szkolna wysłuchała śpiewu oraz dźwięków skrzypiec, keyboardu, wiolonczeli, fletu, saksofonu, gitar elektrycznych. Łącznie w obu koncertach, solowe bądź w duecie, umiejętności muzyczne zaprezentowało 31 uczniów! W I części koncertu wystąpiła także grupa 16 przedszkolaków, którzy bardzo chętnie prezentują swoje talenty wokalne podczas wszystkich uroczystości szkolnych :)

Listopadowy konkurs plastyczny pt. „Pomysł na instrument” cieszył się w tym roku dużym zainteresowaniem (16 prac od uczniów kl. 0-III i 2 instrumenty z klasy IV). Ze względu na pomysłowość, zaangażowanie i staranność wykonanych prac nagrodzono wszystkie osoby, które zbudowały instrument :)

Serdecznie GRATULUJEMY uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym oraz muzykom, życząc im dalszych sukcesów i cierpliwości w odkrywaniu tajników sztuki muzycznej!!! :)

                                                                                                                                                                    Olga Burzak

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza 
Strażniczko harmonii, 
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!”

22 listopada obchodziliśmy w naszej szkole wspomnienie św. Cecylii-patronki muzyki. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Olgą Burzak i p. Andrzejem Kortasem zorganizowali koncert młodych talentów. W związku z dużą liczbą chętnych wykonawców (30 uczniów + zespół nauczycielski "Groch z kapustą") koncert podzielono na dwie kategorie wiekowe kl. I-III i IV-VI. Usłyszeliśmy dźwięki waltorni, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, pianina, klarnetu i głosu ludzkiego.
Wspomnienie św. Cecylii, która pielęgnuje kufer dziedzictwa muzycznego Kościoła, dała nam dogodną okazję, aby wyostrzyć słuch i zatonąć w dźwiękach muzyki. Uczyniliśmy to zasłuchanie modlitwą na cześć Boga, który jest twórcą dźwięków, melodii, śpiewu, muzyki i wszystkich talentów.
Po koncercie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego  „Pomysł na instrument”, w którym przyznano I miejsce Marcinowi Steppie (kl.II), miejsce II Bartłomiejowi Steppie (kl.II), wyróżnienia: Michałowi Woźniczce (kl.II) i Emanuelowi Grupa (kl. IVA). 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym!

(O. Burzak)