Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. księdza Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Ważne

Mówią o nas :)

Kampania w naszej szkole

W Katolickiej Szkole Podstawowej oraz Katolickim Gimnazjum i Liceum im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu oficjalnie zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczystość odbyła się 26 września i była połączona z jubileuszem 10-lecia szkoły podstawowej.

Mszy św. sprawowanej w inowrocławskim kościele pw. św. Królowej Jadwigi przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś. W homilii podkreślił, że troska o dziecko to w pierwszej kolejności powinność rodziców, ale to także zdanie szkoły, Kościoła i społeczeństwa. Do nich należy wspieranie rodzin i stwarzanie sprzyjających warunków dla ich optymalnego rozwoju i funkcjonowania.

Mówiąc o misji szkoły gnieźnieński biskup senior przypomniał, że nie powinna ona ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy. Misją szkoły, jak tłumaczył; jest także wychowanie, kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w późniejszym, dorosłym życiu. W inowrocławskich szkołach katolickich pamięta się o tym; stwierdził, apelując do nauczycieli i rodziców, by nie zniechęcali się przeciwnościami i trudnościami.

W Mszy św. oprócz szkolnych społeczności uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz oraz reprezentanci Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Jak co roku, na zakończenie liturgii, uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum złożyli uroczyste ślubowanie.

Świętująca 10. rocznicę istnienia Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała z inicjatywy miejscowych pedagogów, dla których chrześcijańskie tradycje i wartości są nierozerwalnie związane z wychowaniem dzieci. Obok gruntownej wiedzy uczniowie poznają fundamentalne wartości i wzorce godne naśladowania.